Michał Osiński

Jest Przedstawicielem STMA, reprezentuje Towarzystwo wobec instytucji zewnętrznych.