Naszą pasją jest przestrzeń

Teleskop (gr. tēle-skópos – daleko widzący) – przyrząd optyczny złożony z dwóch elementów optycznych:

  • okularu i obiektywu (teleskop soczewkowy)
  • okularu i zwierciadła (teleskop zwierciadlany)

połączonych tubusem. Służy do powiększania odległych obrazów.

BUDOWA TELESKOPU

Części wchodzące w skład teleskopu: