Naszą pasją jest przestrzeń
McNaught

Kometa McNaughta obserwowana w 2007r.

Często słysząc w wiadomościach informacje o kometach widzimy ich nazwy. Dla większości jest to ciąg dziwnych znaczków, który z góry jest pomijany. W tym krótkim wpisie chciałbym przedstawić nazewnictwo komet.

 

Pierwszym członem w nazwie jest litera określająca okresowość komety (okres z którym mija Słońce):

P/ – Kometa okresowa

C/ – Kometa nieokresowa

X/ – Kometa, dla której nie udało się określać dokładnej orbity

D/ – Kometa zagubiona lub zniszczona

A/ – Kometa, która okazała się być innym obiektem (planetoidą/planetą)

W przypadku komet krótkookresowych przed literą mówiącą o okresowość przypisywana jest liczba. Przypadek ten występuje, gdy odkrywca ma na swoim koncie więcej niż jedną kometę. Liczba ta mówi o tym, które to z kolei odkrycie.

 

Drugim członem jest rok odkrycia komety. Nie wymaga to dłuższego tłumaczenia.

Po roku zapisany jest miesiąc odkrycia w sposób lekko zaszyfrowany. Składa się z oznaczeń literowych od „A” do „Y” z pominięciem litery „I”, przy czym każda litera przyporządkowana jest połowie kolejnego miesiąca:

Litera      Data(miesiąc dzień-dzień)

  A               Styczeń 1-15

  B               Styczeń 16-31

  C               Luty 1-15

  D               Luty 16-29

  E               Marzec 1-15

  F               Marzec 16-31

  G               Kwiecień 1-15

  H               Kwiecień 16-30

  J               Maj 1-15

  K               Maj 16-31

  L               Czerwiec 1-15

  M               Czerwiec 16-30

  N               Lipiec 1-15

  O               Lipiec 16-31

  P               Sierpień 1-15

  Q               Sierpień 16-31

  R               Wrzesień 1-15

  S               Wrzesień 16-30

  T               Październik 1-15

  U               Październik 16-31

  V               Listopad 1-15

  W               Listopad 16-30

  X               Grudzień 1-15

  Y               Grudzień 16-31

Po literce jest jeszcze liczba określająca, która to kometa w danej połowie miesiąca.

 

Ostatnim elementem jest nazwa odkrywcy. Może to być nazwa projektu, teleskopu lub po prostu nazwisko indywidualnego odkrywcy.

 

A zatem… Kometa C/2012 S1 ISON jest kometą nieokresową, odkrytą w 2012roku w miesiącu Wrzesień (między 16, a 30) i jest to pierwsza kometa w drugiej połowie tego miesiąca.