Naszą pasją jest przestrzeń

Czym jest kometa?

 

Kometa – małe ciało niebieskie (bryła o rozmiarach do kilkunastu km), które porusza się w układzie planetarnym i raz na jakiś czas, na bardzo krótko pojawia się w pobliżu gwiazdy centralnej, np. Słońca. Ciepło gwiazdy powoduje, że podczas zbliżania się kometa rozgrzewa się i ciągnie za sobą dwa warkocze: gazowy i pyłowy. Natomiast po przejściu peryhelium kometa jakby popycha warkocze przed sobą. Pyły, które po sobie pozostawia możemy często obserwować w postaci tzw. „spadających gwiazd”, czyli meteorów na nocnym niebie.

 

Jądro komety zbudowane jest z:

– odłamków skalno lodowych

– zestalonych gazów

– cząsteczek krzemianów i metali

 

Orbity komet są bardzo wydłużone. Zdarza się, że niektóre z tych ciał przylatują do swojej gwiazdy regularnie co kilka, kilkadziesiąt lub kilkaset lat. Mówimy wtedy, że kometa jest okresowa. Inne zaś pod wpływem sił grawitacyjnych zmieniają swoje orbity i nigdy już nie wracają. Zdarza się również, że kometa przechodzi tak blisko swojej gwiazdy, że zostaje całkowicie roztopiona i zniszczona.

Przelot komety w pobliżu gwiazdy. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kometa

Przelot komety w pobliżu gwiazdy. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kometa

Pochodzenie komet.

Komety powstały wskutek powolnego gromadzenia się kryształków lodowych i cząstek pyłu w trakcie tworzenia się Układu Słonecznego! Te małe i piękne ciała są więc świetnym źródłem na zdobycie informacji o warunkach jakie panowały przed utworzeniem Słońca i Planet.

 

Niektórzy naukowcy twierdzą, że istnieje sferyczny obłok (znany jako Obłok Oorta), który składa się z pyłów, cząstek, planetoid i komet, które uformowały się podczas powstawania naszego Układu Słonecznego. Zaburzenia grawitacyjne jakie w nim zachodzą powodują, że raz na jakiś czas kometa zostaje wytrącona ze swojej orbity i leci w kierunku naszej gwiazdy.

Źródła: pl.wikipedia.org, Tygrysek

komety, kometa, ison, stma, siedlce, astronomia, obłok, oorta, układ, słoneczny, gwiazdy, pochodzenie, komet