Naszą pasją jest przestrzeń


Planetarium w Siedlcach

>Opis projektu<

Planetarium – to obiekt zawierający urządzenie służące do odtwarzania wyglądu nieba w różnych szerokościach geograficznych oraz ruchów ciał niebieskich, który jest przeznaczony do nauczania i popularyzacji astronomii.

Projektor – urządzenie służące do pokazu ciał niebieskich i ich ruchu na kopule planetarium. Projektory służą do wyświetlania na kopule ruchów gwiazd, Słońca, Księżyca, planet, komet i różnych mgławic.

Projektor

Źródło: : http://www.redshift-live.com/

 

Planetarium w Siedlcach

Zacznijmy od topografii. W latach 1975-1998 Siedlce były miastem wojewódzkim, teraz są miastem na prawach powiatu. Siedlce leżą w trójkącie ośrodków akademickich Białystok – Lublin – Warszawa. Miasto (według Google Maps) położone jest w odległości:

90 km od Warszawy, (kierunek zachodni),

125 km od Lublina (kierunek południowy),

160 km od Białegostoku (kierunek północny).

Najbliższe planetaria są w Warszawie:

  • Planetarium w Muzeum Techniki NOT, Pałac Kultury i Nauki (kopuła 8 m),
  • Planetarium „Niebo Kopernika”, Centrum Nauki „Kopernik” (kopuła 16 m).
  • Komorowo, k. Ostrowi Mazowieckiej (odległość: 89 km): Planetarium Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, ul. Kościelna (otwarte w 1980 r., kopuła 8 m; obecnie nieczynne, projektor ZKP-2
Mapa

Źródło: http://www.map-of-poland.co.uk/images/mazowieckie.gif

 

W „Strategii Rozwoju Siedlec do roku 2015” odnajdziemy następującą misję samorządu lokalnego: „Misją siedleckiego samorządu lokalnego jest zapewnienie jak najlepszych warunków do długofalowego, zrównoważonego rozwoju opartego na wiedzy, nowoczesnych technologiach, przedsiębiorczości, umożliwiającego wzrost zatrudnienia i poprawę warunków życia mieszkańców z zachowaniem wartości kulturowych i środowiska naturalnego.

Powstanie Planetarium w Siedlcach zrealizowałoby  w swojej części cel operacyjny: „Wzrost roli Siedlec jako subregionalnego ośrodka edukacji i kultury.”

 

 

Misja planetarium w Siedlcach

 

Planetarium w Siedlcach będzie regionalną instytucją o charakterze kulturalno-edukacyjnym w dziedzinie astronomii i pokrewnych nauk przyrodniczych. Głęboko wierzymy, że planetarium stanie się znanym centrum edukacji astronomicznej, promocji astronomii oraz obserwacji nieba w regionie siedleckim. Planetarium będzie znajdować się w centrum miasta i będzie łatwo dostępne dla odwiedzających.

 

 

Cele działania:

 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę nauczycieli na zawartość treści astronomicznych w podstawie programowej kształcenia ogólnego na różnych etapach edukacji, w programach nauczania przyrody, fizyki i geografii, dlatego planetarium służyłoby głównie:

  • prowadzeniu zajęć edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczych.

 

Astronomia, to przede wszystkim nauka obserwacyjna. Planetarium jest świetnym miejscem symulacji widoku nieba o różnych porach roku i z dowolnej szerokości geograficznej, dlatego pokazy sztucznego nieba w planetarium:

  • realizowałyby zapisy zawarte w podstawie programowej oraz
  • rozwijałyby wyobraźnię uczniów.

 

 

Seanse w planetarium

 

Oferta programowa Planetarium skierowana będzie przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Najbardziej popularną formą działalności Planetarium będą prelekcje i pokazy astronomiczne dla grup zorganizowanych. Młodzież z różnych szkół będzie uczestniczyła w wykładach, seansach w planetarium, prelekcjach multimedialnych, filmach, demonstracjach instrumentów i zjawisk fizycznych oraz pokazach nieba.

 

 

Korzyści:

 

1. Powstanie Planetarium w Siedlcach umożliwiłoby naukę astronomii poprzez jej popularyzację, a także dałoby nową jakość w rozwoju miasta. Przypomnijmy, że Siedlce nie mają (jeszcze) wybitnego astronoma. Być może poprzez Planetarium a w dalszej mierze obserwatorium, Siedlce staną się cennym ośrodkiem naukowo-badawczym. Niezbędna będzie współpraca z siedleckimi uczelniami wyższymi.

2. Powstanie planetarium dałoby miejsca pracy dla załogi 4-6 osobowej.

 

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie, w szczególności:

  • samorząd lokalny,
  • placówki oświatowe,
  • inwestorzy indywidualni.

 

 

Planetaria w Polsce :

Źródło: http://stalker.republika.pl/

źródło: http://stalker.republika.pl/

 

 

opracował: Sławomir Miernicki

planetarium,siedlce,stma,astronomia